Rabu, 20 Mac 2013

Keusahawanan di Balik Pulau

Artikel Yang di Keluarkan di Akhbar Utusan pada Rabu, 20hb. Mac.


1 1).  Dari sudut pandangan YB apakah Balik Pulau mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai hub dalam memperkasakan bidang keusahawanan terutamanya dari sudut industri kecil dan sederhana ?

Balik Pulau adalah sebuah daerah yang subur dan kehijauan. Satu lembah yang dibarisi oleh bukit bukau dan disempadani oleh lautan. Sudah pasti bidang keusahawanan pertama yang sesuai berkisar dalam bidang penternakan, hasil lautan dan juga industry asas tani. Ketiga-tiga bidang ini ada sinonim dengan persekitaran maka sewajanyalah perlu dikekalkan. Akan tetapi, ketiga-tiga bidang ini memerlukan kepada pendekatan yang lebih moden, efisyen dan berimpak serta berhasilan tinggi. Penumpuan juga berterusan diberikan kepada industry mikro, terutama makanan yang berkisar proses pembuatan di bengkel didalam atau disebelah rumah.
  
Kedua, mengambil kita Pulau Pinang sebagai sebuah negeri pelancungan, maka pastinya Balik Pulau berpotensi untuk di juruskan kepada pengwujudan industri sokongan kepada sector pelancungan ini.

Ketiga, Balik Pulau perlu dikekalkan sebagai kawasan hijau, perumahan berdensiti rendah, dan dibangunkan seimbang dengan persekitaran. Oleh yang demikian, salah satu industri yang bersesuaian adalah  bidang animasi dan pembangunan system kerana pelaburan dan infrastruktur untuk industry sebegini tidak memerlukan bangunan yang besar dan tinggi, sebaliknya memerlukan prasarana lebuhraya komunikasi dan bina insan yang hebat dan berpengetahuan terkini.

2) Bagi pandangan YB apakah peluang yang ada di Balik Pulau dalam memangkin keusahawanan di kalangan masyarakat setempat.

Sebagaimana yang saya sebutkan dalam temubual yang lalu yang berkisar tentang pembangunan di Balik Pulau, peluang sebenarnya terbuka luas untuk warga Balik Pulau untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawan. Adalah menjadi agenda saya juga bahawa setiap keluarga perlu ada sekurang-kurangnya seorang usahawan.

Bagi saya, semua usaha yang telah dilaksanakan oleh pimpinan setempat sejak dari dulu lagi untuk memperkasakan modal insan adalah merupakan factor terpenting yang menjadi resepi kejayaan keusahawanan di sini. Kita telah berjaya melahirkan pelajar cemerlang yang berjaya dalam bidang elektronik, electrical, otomotif, kedoktoran, ICT dan sebagainya. Semua ini sebenar untuk membuka peluang kepada mereka untuk beralih angin untuk menjadi ahli perniagaan dan yang paling saya harapkan adalah agar mereka kembali kekampung halaman untuk tinggal dan mencari rezeki disini mengikut bidang kepakaran masing. Saya berharap mereka-mereka yang berjaya itu nanti akan menjadi ikon atau idola pencetus semangat keusahawan dikalangan generasi baru. Sebab itu, sering saya katakana bahawa apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk persediaan untuk generasi Balik Pulau akan datang.

3) Bagaimana YB melihat penglibatan masyarakat terutamanya golongan belia untuk menjadikan keusahawanan sebagai sumber pendapatan?

Putaran roda kehidupan tidak akan terhenti, tetapi semangat mungkin terhenti jika tidak dibaja secara berterusan dan berinovatif untuk memberi kesedaran baru kepada masyarakat terutamanya golongan belia.

Saya menyokong penuh wawasan kerajaan Persekutuan yang kini memberi tumpuan kepada bidang teknikal dan vokasional yang berkemahiran tinggi dalam usaha untuk memperlengkapkan rakyatnya menghadapi Negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020 dan seterusnya. Kita di Balik Pulau telah lama menyedari keperluan ini. Kita bina Kolej Kemahiran Tinggi Mara, kita tukar status Sekolah Menengah Vokasional kepada Kolej Vokasional, kita bina Giat Mara, kita sedang dalam pembinaan Politeknik Balik Pulau dan insyaAllah kita akan membina Universiti Teknologi MARA. Kesemua ini sebenarnya adalah untuk menyediakan tempat pembelajaran yang luas untuk dipilih oleh belia dan beliawanis di sini.

Saya juga berpendapat bahawa setiap belia kita perlu diberi peluang kedua dalam kehidupan mereka, lebih lagi bagi mencari bidang kerjaya yang bersesuaian dengan jiwa dan kelayakan mereka. Jika mereka gagal dalam bidang akedemik dalam peperiksaan PMR ataupun dalam SPM, itu tidak bermakna masa depan mereka akan gelap. Kerajaan patut bantu mereka untuk bangun dari kegagalan akedemik dizaman persekolahan dan seterusnya penyesuaian diri mereka dalam persekitaran dunia sebenar yang mencabar yang memerlukan mereka sedar bahawa hanya dengan keinsafan bahawa kejayaan tidak mencari mereka, sabar mengejar cita-cita dan tekun mengadapi cabaran sahaja yang mampu membawa mereka menuju kejayaan.

Bila mereka telah berjaya mengumpulkan kemahiran serta pengalaman, mereka boleh berjinak dan seterusnya menceburi bidang keusahawan.

Masyarakat Balik Pulau sebenarnya mengetahui dan menyedari bahawasanya salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan, dan kekayaan generasi baru Balik Pulau adalah dengan menceburi diri dalam bidang perniagaan. Para belia juga semakin sedar keadaan ini setelah mereka melihat sendiri masaalah kehidupan yang semakin terhimpit dan perumahan yang semakin diluar kemampuan mereka. Saya amat berharap agar masyarakat tidak berterusan menunding jadi menyalahkan orang lain diatas segala permasaalahan mereka sebaliknya beriltizam untuk turut serta menyokong dasar kerajaan persekutuan untuk membuat transformasi yang diperlukan untuk Balik Pulau yang cemerlang.

4) Dalam memastikan program keusahawanan di Balik Pulau berjaya, bagi YB apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemimpin dan agensi-agensi terlibat dalam membantu masyarakat terutamanya mereka yang baru hendak menceburi bidang keusahawanan?

Saya berpendapat bahawa usahawan harus didampingi secara berterusan. Hanya darjah dan jenis bantuan sahaja berbeza mengikut status pencapaian mereka. Mereka mahu rasa dihargai. Mereka mahu suara mereka didengari. Sebenarnya mereka mahu pemimpin dan kerajaan memikirkan yang terbaik untuk mereka. Pun begitu, saya juga berharap agar para usahawan tidak berterusan mengharap bantuan kerajaan, jauh sekali dari mereka dikenali sebagai usahawan yang terlalu manja dan hanya akan bergerak setelah dibantu.

Sebagai Pengerusi Fokus Grup Ushawan saya telah berpeluang mendengar dan melihat sendiri rakan-rakan usahawan di negeri Pulau Pinang ini, di pelbagai peringkat perniagaan mereka dan didalam pelbagai jenis perniagaan. Usahawan yang berjaya adalah usahawan yang bermula dengan modal dan usaha sendiri, kemudiannya mendapatkan bantuan agensi dan selepas itu berdikari. Kesemua yang berjaya juga adalah usahawan yang komited dan menumpukan sepenuh perhatian kepada kepada perniagaan mereka. Setiap masaalah mereka hadapi dengan tabah dan agensi merupakan rakan mereka apabila menemui jalan buntu.

Saya mengetahui bahawa telah banyak bantuan kewangan yang disalurkan oleh agensi-agensi kerajaan pusat kepada usahawan di Balik Pulau ini, antaranya PERDA, TEKUN, MARA, Jabatan Pertanian, FAMA, IADA, PUNB, PNS, Amanah Ikhtiar dan banyak agensi lagi. Agensi telah menunaikan amanah yang dipertanggungjawapkan kepada mereka untuk membantu usahawan, maka usahawan perlu membalas dengan menjadi usahawan yang benar-benar berjaya dan mampu berdiri diatas kaki sendiri.
               
5) Bagaimana YB melihat pencapaian masyarakat Balik Pulau dalam bidang keusahawanan ini dan apakah cabaran utama yang perlu ditempuhi bagi memastikan mereka dapat bertahan dalam perniagaan?

Semakin hari semakin banyak masyarakat Balik Pulau yang menceburi bidang keusahawan. Saya gembira dengan perkembangan ini. Walaupun kuantiti usahawan bertambah tetapi dari segi kualiti kita masih ketinggalan. Pada saya cabaran yang perlu dihadapi oleh usahawan banyak. Yang paling utama adalah bagaimana hendak mengawal nafsu mereka. Kebanyakan mereka tidak sabar dan seringkali gagal untuk mengurus kejayaan. Berjaya sikit mereka dah mula lupa diri. Ramai juga yang akhirnya terkandas kerana tidak mampu membayar balik hutang dan yang paling mendukacitakan adalah mereka tidak mahu membayar balik hutang mereka. Bila akhirnya ditimpa masaalah, mulalah mengelabah dan menyalahkan orang lain.

Ada juga sebahagian daripada mereka yang memilih jenis perniagaan kerana melihat orang lain berjaya dalam jenis perniagaan itu padahal mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam jenis perniagaan itu.

Barang diingat bahawa cabaran dalam bidang keusahawan ini banyak, tetapi pulangannya juga adalah banyak dan lumayan. Tidak ada jalan mudah dalam mencapai kejayaan. Kehidupan seorang usahawan memerlukan pengorbanan dan perjuagan berterusan serta keihlasa.

6) Apakah harapan dan impian YB terhadap keusahawanan di Balik Pulau dalam tempoh 5 tahun kehadapan dan tahun-tahun berikutnya?

Pendidikan adalah agenda utama saya. Dan keusahawan adalah kerjaya pilihan yang mahu saya terapkan kepada generasi muda. Saya sendiri hanya bekerja makan gaji selama dua tahun, selepas daripada itu saya bekerja sendiri dengan membuka firma Perunding Ukur Bahan. Saya tahu perit maung menjadi seorang usahawan yang hanya berbekalkan keyakinan serta ilmu didada tanpa bantuan kewangan kerana berasal dari keluarga yang serba sederhana.

Tetapi saya yakin bahawa keusahawan dalam apa juga bentuk yang diceburi, boleh mengubah wajah generasi baru Balik Pulau dalam masa 5 tahun dan selepas daripada itu. Ini adalah kerana usahawan yang berilmu berupaya menghadapi apa jua rintangan. Saya impikan masyakarakat Balik Pulau yang progresif dan berjaya. Saya yakin mampu mencapainya jika masyarakat Balik Pulau keseluruhannya bersatu dan tidak membuang masa dengan melakukan dan melibatkan diri dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah yang boleh memudaratkan diri, keluarga dan masyarakat.

Saya amat berharap agar masyarakat Balik Pulau keseluruhannya dapat bekerja bersama saya untuk meneruskan cita-cita dan harapan membangunkan masyarakat yang lebih cemerlang.

Rabu, 13 Mac 2013

Artikel Yang Di Keluarkan Dalam Akhbar Utusan - Rabu 13 Mac. 2013


Artikel ini adalah jawapan lengkap bagi menjawap soalan yang dikemukakan oleh  akhbar. Artikel ini akan membincangan mengenai pembanggunan dan transformasi di kawasan Balik Pulau. Hanya sebahagian sahaja daripada artikel ini yang telah disiarkan. Saya paparkan keseluruhannya di sini untuk membolehkan masyarakat membaca dan memahami apa yang saya mahu masyarakat tahu tentang pengalaman dan yang lebih penting harapan saya untuk Balik Pulau secara umumnya.


1) Dari pandanganYB, bagaimana YB melihat pembangunan di Balik Pulau sekarang ini berbanding dahulu?

Balik Pulau adalah sebuah kawasan yang masih kehijauan. Pun begitu sebagai satu-satunya kawasan di bahagian pulau yang belum terbangun sepenuhnya,  terdapat asakan demi asakan pembangunan yang menerjah masuk terutamanya perumahan mewah yang merupakan satu fenomena negatif bagi masyarakat Balik Pulau.

Pembinaan perumahan mewah bukanlah bentuk pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat disini. Perumahan mewah sebenarnya mengundang  keresahan yang tidak berkesudahan kepada masyarakat yang rata-ratanya hidup dalam keadaan serba sederhana.

Secara keseluruhannya, Balik Pulau hari ini telah berubah wajah. Sejak pertengahan tahun 1990 kita telah mebawa beberapa bangunan baru yang menjadi perisian kepada pembanguna di kawasan ini antaranya Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Kompleks Sukan balik Pulau, Kompleks Pasar Awam serta Terminal Bas, Masjid Daerah, Kompleks Mahkamah Majistret, Kompleks Mahkamah Syariah, Sekolah Pondoh Upeh, Maahad Al-Mashoor dan juga Kompleks Pejabat Daerah. Ini semua dibawa oleh pemimpin dan kerajaan yang di pimpin oleh Barisan Nasional.


2) Dalam usaha menjadikan Balik Pulau sebagai kawasan penempatan dan bandar terancangan, bagaimana YB melihat corak pembangunan yang sedang dijalankan di kawasan Balik Pulau?

Pembangunan yang kita bawa kekawasan Balik Pulau adalah pembangunan yang  seimbang diantara pembangunan fizikal dan pembangunan modal insan. Kita yang saya maksudkan adalah kepimpinan Barisan Nasional yang telah bersama membangunkan kawasan ini. Sebab itu, dari dulu lagi kita agak selektif dalam membenarkan pembangunan perumahan baru dikawasan ini. Kita hadkan kawasan yang dibuka untuk perumahan, kita hadkan harga jualan rumah, kita tetapkan komposisi perumahan yang dibina. Kita perihatin tentang keperluan masyarakat kerana kita senantisa bersama mereka dan memahami keperluan serta kemampuan anggota masyarakat. Pendekatan kita adalah, perkukuhkan modal insan iaitu dengan sektor pendidikan sebagai tumpuan, perkemaskan jaringan perhubungan antara kawasan iaitulah pembinaan jalan-jalan kampung, perlengkapkan kemudahan asas iaitu bekalan letrik, air, talipon serta internet, pertahankan kehijauan dan ekosistem kehidupan nelayan, penternak dan nelayan, penambahbaikan kepada rumah-rumah yang dhaif serta membina persekitaran kampung yang lebih selesa, cantik, bersih dan kondusif untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhannya.

Kita juga mahunkan supaya kampung-kampung tradisi yang berada diInsyaAllah kita akan meneruskan agenda pembangunan lestari di kawasan Balik Pulau ini. Semasa kita menyediakan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang, kita telah meletakkan fasal-fasal khusus dalam butiran pelan perancangan untuk mengekalkan kampung-kampung tradisi di kawasan Balik Pulau ini.


3) Bagaimana dengan fasiliti dan infrastruktur di Balik Pulau, adakah ia sudah mencukupi atau perlu di tambah baik?

Balik Pulau sepertimana kawasan-kawasan lain di negeri ini perlu dibangunkan tetapi dalam bentuk pembangunan lestari. Kemudahan-kemudahan asas telah lengkap dan dipertingkatkan dari masa kemasa seiring dengan keperluan pertambahan penduduk dan pembukaan kawasan-kawasan penempatan baru.

Hampir setiap tahun Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan untuk memperbaiki dan mempertingkan kemudahan asas. Jalan-jalan kampung yang mengalami kerosakan akan diperbaiki, dan yang baru untuk akan dibina. Begitu juga kerja-kerja peningkatan bekalan air mentah samaada memasang paip dilaluan baru atau menukar paip kepada yang bersaiz besar dan yang mengantikan paip yang rosak dan berkarat bagi menampung keperluan semasa berterusan dilaksanakan. Begritu juga dengan bekalan letrik yang ditambah mengikut keperluan dan juga pertambahan serta penukaran lampu jalan kampung yang cukup banyak telah diuruskan untuk kesejahteraan rakyat. Hampir setiap jalan kampung dipasang dengan lampu dan ditambahkan mengikut keperluan sepertimana yang diminta oleh masyarakat. Kesemua ini dilaksanakan kerana kita mendengar suara rakyat dan keperluan mereka. Saya ingin mengajak anggota masyarakat Balik Pulau supaya melihat kesemua ini dan mensyukuri akan segala kemudahan yang dinikmati hari ini.

3) Sejauh manakah keyakinan YB terhadap keupayaan Balik Pulau untuk dibangunkan sebagai sebuah bandar moden dengan mengekalkan ciri-ciri warisan dan kehijauan yang ada?

Saya adalah orang yang mencintai kedamaian dan kehijauan. Saya akan berterusan meningkatkan dan mempermodenkan kemudahan asas tetapi kita jangan berkompromi dalam hal yang berkaitan dengan pengekalan tradisi dan kebudayaan kita. Saya mahu kita bukan sahaja menjaga hubungan kita dengan manusia, tetapi kita juga perlu menjaga hubungan kita dengan alam sekitar dan Balik Pulau harus dikekalkan sebagai kawasan hijau. Pembangunan yang lestari dan mampan akan berterusan menjadi agenda saya dalam membangunkan Balik Pulau.

4) Dalam menjadikan Balik Pulau sebagai sebuah bandar moden, bagaimana YB melihat cabaran yang perlu ditempuhi oleh masyarakat Balik Pulau agar selari dengan pembangunan yang dirancangkan?

Saya selalu menasihatkan anggota masyarakat saya supaya senantisa meletakkan kepentingan generasi masa depan dalam apa jua perancangan dan perlaksanaan masa ini. Kita hari ini berdepan dengan kapitalis yang melihat kepada pembangan yang boleh membawa keuntungan kepada mereka. Mereka akan mensasarkan dan mengutamakan golongan kaya dan berpendapatan tinggi untuk mencapai matlamat mereka. Saya pula berhadapan dan berada dengan golongan sederhana dan berpendapatan rendah yang merupakan golongan majority dikawasan ini yang sedang berusaha mempertahankan apa yang mereka ada dan mereka warisi. Mereka berusaha untuk  mempertahankan untuk anak cucu mereka. Saya selalu berpesan bahawa apa yang mereka miliki hari ini adalah amanah yang mereka pegang untuk generasi akan datang, samaada dari segi harta mereka malahan dari segi warisan tradisi dan kehijauan serta kesegaran dikawasan ini. Memanglah sukar untuk menolak tawaran wang ringgit berbanding dengan mengekalkan warisan mereka kerana kehidupan meeka yang serba sederhana hanya boleh dicapai dengan menukarkannya dengan wang ringgit dan kemudiannya membeli apa-apa yang mereka hajatkan. Saya sedar akan dilemma yang mereka hadapi, saya harapkan mereka bersabar dan berkorban kemewahan hari ini untuk masa depan anak-anak zuriat mereka dimasa hadapan.


5) Sebagai pemimpin Melayu, bagaimana  YB melihat nasib orang Melayu di Balik Pulau sekarang ini dan apakah yang perlu dilakukan bagi memastikan orang Melayu Balik Pulau tidak ketinggalan dalam pembangunan?

Saya tidak mahu orang Melayu malahan orang Cina dan India sekalipun ketinggalan dalam arus pembangunan di Balik Pulau ini. Saya amat berkeyakinan bahawa orang-orang Balik Pulau ini memerlukan sedikit masa lagi untuk mempersiapkan diri mereka dan keluarga mereka untuk menghadapi masa depan yang semakin mencabar. Saya selalu menekankan malahan memperjuangkan pengukuhan dan pemantapan pendidikan untuk masyarakat Balik Pulau. Hanya dengan pendidikan sahajalah generasi mendatang akan lebih bersedia untuk menghadapi apa jua bentuk pembangunan yang akan menjejaki kawasan ini. Sementara menunggu generasi pelapis ini bersedia dan mengambil alih tugas ibu dan bapa mereka, maka ibu dan bapa perlu bersabar dan bersederhana dalam kehidupan mereka hari ini.

6) Apakah harapan YB terhadap Balik Pulau dalam menuju ke tahun 2020 dan apakah perancangan YB dalam membangunkan lagi Balik Pulau untuk masa hadapan?

Saya telah bersama dengan masyarakat saya selama 9 tahun sepenuh masa. Saya menyayangi masyarakat saya. Saya mahu generasi baru Balik Pulau tahun 2020 dan selepas daripada itu lebih cemerlang setelah semua usaha yang saya lakukan bersama dengan pemimpin lain untuk mereka berjaya mencapai matlamat. Saya tak mampu membuat semuanya, tetapi anggota masyarakat yang memahami apa yang saya telah dan sedang saya buat akan tetap bersama saya. Keyakinan saya adalah keyakinan mereka dan kejayaan saya adalah kejayaan mereka juga. Saya memimpin sebuah masyarakat yang pelbagai baik dari segi agama mahupun kaum malahan status kehidupan juga berbeza dan ketara. Tetapi saya yakin dalam setiap ketegasan saya terhadap mereka adalah kerana saya sayangkan mereka. Saya ikhlas dalam pendekatan saya. Lembut tapi tak putus, keras tapi tak patah. Saya melentur rebong yang dengan izin yang Maha Kuasa akan berhasil mencapai matlamat dan sasaran.